Výcvik králíka

Příchod na zavolání - Nejvhodnější je začít s asociacemi už od nízkého věku. Zvykat králíka na nějaký systém servírování stravy či čištění toalety a ochočení a vychování prostřednictvím motivace - jak pochvala hlazením, tak vlídnou řečí a nějakým pamlskem. Když chceme králíkovi vštípit, aby registroval servírování stravy či pamlseku, zamlaskejte dříve či zašustěte pytlíkem.. Králík si velmi rychle osvojí tento zvuk, který pro něj bude značit, že podává se laskomina. V průběhu 2 měsíců může králík přispěchat na zamlaskání v 60 % případů a do půl roku dokonce na 99 %.

Chválení a odměny králíčka - Významné při vychovávání jsou pochvaly. Jsou jedním z nejdůležitějších bodů. Když se králíček zachová tak, jak požadujeme - například udělá svou potřebu na správném místě ihned (pokud možno ještě při jeho akci) jej důsledně pochvalte. Opětovně můžete zvýšit pozitivní asociaci tím, že vytváření bobků na tomto místě vyvolává pochvalu a přívětivý tón hlasu pána. Zvířátka dobře rozeznají, když je chválíte. Můžete je pochvalou velmi dobře motivovat při vychovávání a to lépe než metodou trestání.  

Jak hladit králíčka - Králíčci vesměs mají nejradši hlazení na temeni hlavičky. Někteří mají více někteří méně rádi, když jim přitom projíždíte přes očka. Někteří králíci si dokonce libují, když jim očišťujete očka od ospaleků a spokojeně si u toho křupají zoubky. Mají rádi hlazení po skráních, ale jenom někteří. Králíci bývají citliví na čumák a když se jej nepředvídaně dotknete může je vylekat. Na toto hlazení je zapotřebí králíka zvyknout. Dále se jim líbí hlazení po hřbetu. Mnoho králíčků však nemá rádo, když se dotýkáte zadečku - odskočí vedle (někdy záleží na jejich současné náladě). Vedle toho bývají citliví na bříšku a pacičkách - nejspíš je to lechtá. Další místo kam někteří nechtějí abyste se jich  dotýkali bývá pod krčkem. (umístění pachových žláz kterými při tření o předmět vyznačují svoje teritorium). K hlazení můžeme včlenit dokonce kartáčování. To je důležité zvlášť u králíčků s delším ochlupením. Králíčkovi několikrát do roka vypadávají postupně staré chloupky a vyrůstají nové. Protože se králík umývá olizováním, mohly by se mu v zažívací soustavě dělat z chlouků chuchvalce zabraňující mu normálně trávit. Nemusíte mít přehnanou hrůzu, ale určitě králíkovi pomůžete, když mu při hlazení jemně odendáte padající chlupy. Někteří králíci dokonce mají rádi když se jim probíráte ochlupení a vytahujete jim chuchvalce chloupků při pelichání. Někteří zase naopak bývají v tuto období náladoví a neradi na sebe nechají sahat.  

comments powered by Disqus